Ochrona danych osobowych i RODO
Autor: Zespół Forbox
May 25, 2018
Kategoria bloga
Ochrona danych osobowych i RODO

W związku z wejściem z dniem dzisiejszym w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO lub GDPR) chcieliśmy poinformować o prawach przysługujących naszym klientów. Opisane zostały przystępnym językiem w nowej Polityce Prywatności. Zmianie ulega również §8 naszego Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Od początku istnienia sklepu bardzo dużo uwagi poświęcamy bezpieczeństwu systemów informatycznych oraz przechowywanych w nich danych osobowych. Klient ma pełny dostęp do danych jakie o nim gromadzimy oraz możliwość ich modyfikowania. Poniżej wycinek dotyczący praw naszych klientów z Polityki Prywatności.

  • Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz sprostowania treści Danych. Klient ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych.
  • Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem poniższego punktu.
  • Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • W celu zrealizowania swoich praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem mailowo na adres podany na stronie.
  • Klient może zażądać przeniesienia swoich Danych do innego administratora.
  • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Napisz komentarz

Tagi bloga