Przed przystąpieniem do montażu powierzchnie przylgi należy oczyścić i sprawdzić.

Należy częściowo zerwać warstwę zabezpieczającą i sukcesywnie nakładać uszczelkę na przygotowaną powierzchnię. Uszczelkę należy naklejać w równej odległości od obydwu krawędzi przylgi, profilując przy tym łuki i ewentualne narożniki bez fałd i zagięć. Połączenie końcówek uszczelki powinno wypaść przy jednej ze śrub kołnierza. Dominują dwa sposoby wykonywania zamka: na zakładkę i przez skośne zacinanie końcówek.

Uszczelka z ekspandowanego teflonu jest stosunkowo miękka i szczelność może zapewnić już niski nacisk formujący na poziomie 5 N/mm², ale by uzyskać wysoką szczelność dla gazów na poziomie 0,01 przy ciśnieniu 40 bar należy zwiększyć nacisk montażowy przynajmniej do 26 N/mm². Jednak nie należy przekraczać nacisku z rzędu 90 N/mm².

Łącząc uszczelkę na zakładkę pozostawiamy wolne końce, które powinny wystawać poza przylgę i zachodzić wokół jednej ze śrub mocujących kołnierz.

Montaż uszczelki teflonowej - wolne końce

Przy połączeniach wrażliwych na naprężenia albo wykonanych z kruchych materiałów, należy stosować zamek w formie zacinanych skośnie końcówek. Grubość zamka powinna być przynajmniej o 20% większa od grubości uszczelnienia.

Montaż uszczelki teflonowej - zacinane skośnie końcówki

Miejsca o dużych ubytkach i nierównościach wyrównujemy, nakładając dodatkową warstwę uszczelki. Śruby powinny być dokręcane naprzeciwlegle, etapami, stopniowo zwiększając siłę nacisku o 25%, 50% i 100% wymaganego momentu obrotowego. Napięcia podczas skręcania złącza powinny rozkładać się równomiernie, wskazane jest użycie klucza dynamometrycznego. Wyznacznikiem odpowiedniego docisku uszczelnienia  może być moment wyciśnięcia uszczelki na krawędź przylgi.

Źródło: materiały techniczne taśmy Uniflexon firmy Sinograf.